Vadstena Spetsmuseum

Museet invigdes 2005. Varje sommar anordnas en ny utställning. Museet har som målsättning att visa både traditionell och nyskapande knyppling.Vi vill också lyfta fram människorna (mönsterstickare, knypplare, spetshandlare, tillverkare av redskap) bakom hantverket.

 

Vadstenaknyppling

knypplingsgrejI Vadstena med omnejd finns en knyppeltradition som går tillbaka åtminstone till 1600-talet. Hantverket har, i många generationer gått i arv från föräldrar till barn.
Knypplad spets var en handelsvara som spreds över landet av s k spetsgångare.
Inkomster från knypplingen bidrog till många familjers försörjning.
Den handknypplade spetsen fick på 1800-talet konkurrens av maskintillverkad och därmed billigare spets.
1903 grundades Vadstena Knyppelskolor med syfte att, genom utbildning, bevara kunskapen om den för staden speciella finknypplingskonsten. 

                                   

Besök även:

   www.svenskaspetsar.se och elsapetersonsspetsaffar.com

 

Spetsmuseet samverkar med Folkuniversitetet,

 sponsras av Förlagshusen i Vadstena

och är medlem i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

 

Vadstena  Spetsmuseum |  Gottfrid Larssongården Skänningegatan 9 592 32  Vadstena 

Vadstena Spetsmuseum © 2018